Pomôžeme vám...

...zahojiť vnútorné zranenia

Pomôžeme vám...

...oslobodiť sa od závislosti

Pomôžeme vám...

...uskutočniť vaše sny

Akadémia hypnoterapie

Akreditované kurzy:

Akreditovaný kurz celostnej hypnoterapie

Celostná hypnoterapia predstavuje silný terapeutický nástroj, ktorý pracuje s najhlbšími úrovňami ľudskej bytosti. Pracuje s podvedomím človeka, pričom využíva tradičné i moderné prístupy k hypnóze a podľa potrieb a osobnosti klienta ich vzájomne kombinuje.

Akreditovaný kurz regresnej hypnoterapie

Regresná hypnoterapia patrí k terapeutickým postupom zameraným na liečenie vnútorných zranení, ktoré vznikli v minulosti, či už v tomto alebo minulých životoch. Pri akejkoľvek traumatickej udalosti, ktorá predstavuje pre človeka bezprostredné ohrozenie…

Kurzy pre verejnosť:

Kurz regresnej autohypnózy

Kurz regresnej autohypnózy je určený pre všetkých, ktorí sa chcú skontaktovať so svojou minulosťou a naučiť sa čerpať z nej hlbšie pochopenie svojho života a podvedomých programov, ktoré výrazne ovplyvňujú ich zdravie, vzťahy aj hlboké presvedčenia o seba a o svete.

Kurz celostnej autohypnózy

Každá úspešná hypnóza je vlastne autohypnózou. Málokto si uvedomuje, že kontakt s našim podvedomím je prirodzenou súčasťou života. Nikto nás neučí, ako tento kontakt udržiavať a využívať kapacitu a potenciál nášho podvedomia,…

Nadstavbové workshopy a semináre:

Závislosti z pohľadu celostnej hypnoterapie

Závislosti majú množstvo podôb a viac či menej ovplyvňujú život každého z nás. Hypnoterapia predstavuje jednu z najúčinejších terapeutických techník, ktorými môžeme ovplyvňovať hlboko uložené programy,….

Detská a rodičovská hypnoterapia

Detská a rodičovská hypnoterapia predstavuje veľmi špecifickú oblasť, v ktorej hypnoterapeut spolupracuje väčšinou s jedným alebo oboma rodičmi dieťaťa ako aj s dieťaťom samotným, ak to uzná za vhodné. Je dôležité tieto dva prístupy vzájomne kombinovať…

Spirituálny regres – úvod

Počas úvodného seminára sa dozviete viac o základných myšlienkach a technikách spirituálneho regresu, ktorý vychádza vo svojej podstate z kníh a LBL techník Michala Newtona, ale je doplnený o skúsenosti z celostnej a regresnej hypnoterapie…