Celostná hypnoterapia v liečbe syndrómu dráždivého čreva

Nedávno som bola milo prekvapená, keď ku mne prišla klientka trpiaca syndrómom dráždivého čreva na odporúčanie svojej gastroendokrinologičky, ktorá vďaka tomu, že istý čas pôsobila v Holandsku, poznala vysoké percento úspešnosti využitia hypnoterapie pri tomto zdravotnom probléme. Je skutočnosťou, že v mnohých európskych krajinách už existujú inštitúcie, ktoré sa zaoberajú využitím hypnózy na podporu liečenia nielen tohto nepríjemného problému, ktorý často dlhodobo odoláva medikamentóznej liečbe.

Na Slovensku ešte stále v mnohých, rovnako ako u spomínanej klientky, vzbudzuje hypnóza hlboký rešpekt a obavy z manipulácie a neželaných vedľajších účinkov. Pravdou však zostáva, že ak sa hypnoterapia prevádza profesionálne, nemá žiadne negatívne vedľajšie účinky a hypnoterapeut nemanipuluje, ale pomáha klientovi uvoľniť a spracovať potlačené emócie a podporuje samoliečiace procesy jeho tela.

Môjho prvého klienta so syndrómom dráždivého čreva som stretla pred mnohými rokmi na začiatku mojej hypnoterapeutickej praxe. Trpel bolesťami brucha, nadúvaním, hnačkou a nutkavým pocitom, že sa potrebuje vyprázdniť niekoľkokrát vždy, keď odchádzal z domu, alebo cestoval na nejaké nové miesto. Obmedzovalo ho to v pracovnom i osobnom živote a vnútorný tlak a nespokojnosť narastala. Tak ako u väčšiny ľudí s týmto zdravotným problémom, sa i uňho objavovali obsesívne myšlienky a obavy spojené s cestovaním a návštevou neznámych miest ako aj strach zo situácie, kde nebudú po ruke toalety.

Hneď po prvom stretnutí, kde sme použili sugescie smerujúce k vnútornému pokoju a uvoľneniu, na niekoľko týždňov pociťoval takmer úplné vymiznutie príznakov. Po čase sa však opäť vrátili. A tak sme sa pri ďalších stretnutiach zamerali na hľadanie príčin. Medzi sedeniami sa jeho stav prechodne vždy zlepšil, čo preňho bolo motiváciou v liečbe hypnoterapiou ďalej pokračovať, lebo zažil, že zlepšenie je možné. Naše podvedomie má svoje vlastné zákonitosti a svoje vlastné tempo, ktorým sa zmeny uskutočňujú.

Pri štvrtom stretnutí našiel v podvedomí spomienku, v ktorej ho otec v štyroch rokoch zahanbil, keď sa niekde na výlete pokakal. Postarali sme sa spoločne o tú časť jeho bytosti, ktorá sa v tej chvíli od neho oddelila. Tak totiž funguje naše podvedomie, aby nám pomohlo prežiť, často prekryje nepríjemnú spomienku, aby sme mohli fungovať ďalej, ale časť nás samotných, akoby zostala v tej spomienke a v tých emóciách zaseknutá a nevyvíja sa ďalej s nami. Pocity, ktoré sú v tejto spomienke nás však podvedome ovplyvňujú a narúšajú vnútornú rovnováhu, čo sa po istom čase prejaví na fyzickej úrovni, odborne povedané, somatizuje sa. Aby sme ustálili zmeny v jeho podvedomí pri ďalšom stretnutí sme urobili nahrávku, ktorú následne doma používal, ako formu autohypnózy. V celostnej hypnoterapii je to bežný postup, ktorým pomáham svojim klientom ustáliť a prehĺbiť zmeny v podvedomí uskutočnené počas sedení.

Okrem potlačeného zahanbenia môže byť príčinou syndrómu dráždivého čreva aj potlačený strach, alebo nespracovaný hnev. Dôležité je však vedieť, že zmena je možná. Aj keď to občas chvíľu trvá naše podvedomie má všetky potrebné informácie a v celostnej hypnoterapii máme jednoduché a pri tom účinné techniky, ako sa dopracovať k hlboko potlačeným spomienkam a emóciám a transformovať ich tak, aby nenarúšali našu vnútornú rovnováhu a prepracovať sa tak k odstráneniu zdravotných problémov, ktoré nás trápia a s ktorými si nevedia rady ani klasickí doktori. Mnoho z nich to už aj pripúšťa, problémom zostáva, že väčšinou svojich klientov zatiaľ stále odporúčajú k psychiatrovi, ktorý opäť funguje len na predpísaní liekov na uvoľnenie, čo príčinu problému nerieši, len pomáha telu sa umelo uvoľniť. Stav, ktorý dosahujeme prostredníctvom hypnoterapie, je hlboké a prirodzené uvoľnenie, ktoré je samo o sebe liečivé, lebo umožňuje nášmu podvedomiu spustiť všetky potrebné procesy vedúce k nastoleniu vnútornej rovnováhy. V celostnej hypnoterapii preto nielen liečime, ale učíme svojich klientov, ako si svoj zdravotný stav udržať.