Pomôžeme vám...

...zahojiť vnútorné zranenia

Pomôžeme vám...

...oslobodiť sa od závislosti

Pomôžeme vám...

...uskutočniť vaše sny

Členstvo

Výhody

Členstvo v Komore celostnej hypnoterapie je k dispozícii primerane kvalifikovaným hypnoterapeutom a oprávňuje k nasledujúcim výhodám:

  • zápis do zoznamu akreditovaných hypnoterapeutov uverejneného na stránke Komory
  •  pravidelné vzdelávacie stretnutia akreditovaných hypnoterapeutov
  •  účasť na akciách organizovaných Komorou a zľavnené vstupné na všetky takéto akcie
  • uverejňovanie odborných príspevkov a prípadových štúdií na stránke Komory
  • povolenie používať meno a logo Komory celostnej hypnoterapie
  • osobná i profesná podpora
  • pravidelná individuálna supervízia
  • plné hlasovacie práva vrámci Komory a jej rozhodovania

Podmienky prijatia

V prípade, že máte záujem stať sa členom Komory celostnej hypnoterapie, vyžadujeme, aby ste preukázali vzdelanie, zručnosti a skúsenosti zodpovedajúce kompetentnému, morálnemu celostnému hypnoterapeutovi.

Všetci pristupujúci členovia, musia preto preukázať svoju kvalifikáciu, zručnosti a skúsenosti na úrovni zodpovedajúcej požiadavkam a štandardom Komory.

Výška členského na rok je 80 eur pre absolventov Kurzu celostnej hypnoterapie organizovaného Komorou a 110 eur pre ostatných záujemcov o členstvo.

V prípade záujmu o členstvo, nás prosím kontaktujte

Ochotne zodpovieme na všetky vaše prípradné otázky a dotazy spojené s členstvom.