Pomôžeme vám...

...zahojiť vnútorné zranenia

Pomôžeme vám...

...oslobodiť sa od závislosti

Pomôžeme vám...

...uskutočniť vaše sny

Celostná hypnoterapia

Celostná hypnoterapia využíva všetky overené techniky tradičných i moderných hypnoterapeutických i psychoterapeutických škôl humanistického zamerania. Výnimočnosť prístupu spočíva v kombinácii práce s vedomím, podvedomím a nadvedomím klienta. Vychádza z predpokladu, že podvedomie presne vie, čo potrebujeme v danej chvíli a je schopné viesť celý priebeh hypnoterapie, ak mu to umožníme. Celostná hypnoterapia využíva vedomú prácu s telom a dychom na dosiahnutie hlbokej relaxácie, počas ktorej sa začínajú z podvedomia vyplavovať potlačené spomienky a emócie, ktoré sú zdrojom psychických či zdravotných problémov. Terapeut pomáha klientovi tieto obsahy a emócie pochopiť, spracovať a transformovať tak, aby došlo k zmene na hlbších úrovniach jeho podvedomia i vedomia.

Celostná hypnoterapia vníma každého človeka – klienta – ako jedinečnú osobnosť. Jej hlavným cieľom by mala byť celistvosť – v zmysle liečenia našich mladších Ja a tých častí, ktoré sa od nás oddelili. Pomáha liečiť ľuďom ich vnútorné zranenia, prepúšťať pocity, ktoré potlačili alebo v sebe neustále potláčajú a pracovať s nimi. Zároveň im pomáha získať sebalásku a sebaúctu, ktoré sú často oslabené, narušené alebo prekrútené výchovou a bolestivými, zraňujúcimi zážitkami a skúsenosťami. Vo svojom prístupe ku klientovi zdôrazňuje jeho vlastnú schopnosť sebaliečenia a sebarozvoja. Pomáha mu naučiť sa základné princípy fungovania nášho podvedomia a práce s ním. Vedie ho postupne a bezpečne do kontaktu s hlbšími úrovňami svojej bytosti, pričom plne rešpektuje jeho vlastné obmedzenia a hranice.

Jedným zo základných presvedčení celostného hypnoterapeuta je poznanie, že v každom človeku pod všetkými „nánosmi“ a zraneniami existuje jadro jeho bytosti, ktoré zostáva čímkoľvek čo prežijeme nedotknuté a čisté. Predstavuje náš vnútorný „kompas“ – ktorý nám ukazuje v živote cestu a pomáha nám správne sa rozhodnúť. Je našim svedomím a našou intuíciou, zdrojom našej vnútornej múdrosti a liečivej energie. Vďaka nemu sme hlboko v sebe všetci prepojení a spojení s Dobrotou a Láskou.

Mýty versus skutočnosť

Bojíte sa, že sa z hypnózy nepreberiete, alebo budete počas nej robiť veci, ktoré nechcete?

 V prvom rade je potrebné rozlišovať medzi pojmami hypnóza a hypnoterapia. Hypnóza je technika, ktorá sa využíva na ovplyvnenie podvedomia druhých ľudí za akýmkoľvek účelom. Aj na predvádzanie a manipulovanie. Pri hypnoterapii sa však hypnóza používa len so zámerom spustiť alebo podporiť liečebný proces. Z médií je zrejmé, že niektorí ľudia majú aj negatívne skúsenosti s hypnózou a to preto, že sú ľudia, ktorí vedia hypnózu zneužiť. To je však účelová manipulácia a manipulovať dokáže človek aj bez hypnózy. Pôsobenie na podvedomie je v súčasnosti veľmi rozšírené v mnohých oblastiach. Ani si neuvedomujete koľkokrát ste v hypnóze, keď pozeráte napríklad reklamu alebo keď sa vám niekto snaží vnútiť svoj produkt.

Vnímate hypnotizéra ako niekoho, kto má nadprirodzené schopnosti?

Pravda je, že hypnotizér môže byť akýkoľvek eskamotér, ktorý predvádza svoje schopnosti ovládať druhých ľudí na verejnosti. Keď niekto chce zmanipulovať človeka, tak to dokáže. Stačí, ak má silnú osobnosť. Vždy si vyberie submisívneho človeka. Povie mu, že si nebude nič pamätať a hypnotizovaný stratí všetky zábrany. Zabudne, ale najmä preto, že to chce, aby sa nemusel hanbiť, ak niečo urobí. Je to psychologicky premyslená hra. Moc ovplyvňovať podvedomie druhých ľudí je o sile osobnosti. Hypnotizér ju získa len vtedy, keď mu ju vy dáte do rúk, vedome či nevedome.

Na rozdiel od takéhoto využívania či zneužívanie hypnózy, je hypnoterapia založená na vzťahu hlbokej dôvery medzi terapeutom a klientom a hypnóza je počas nej využívaná vedome na dosiahnutie spoločne predom stanoveného zámeru.

Človek nie je pri hypnoterapii zbavený slobodnej vôle a hypnózu môže kedykoľvek prerušiť.

Obávate sa, že nebudete schopný vstúpiť do hypnózy?

Ak si poviete, že vás nikto nezhypnotizuje, tak sa to naozaj nikomu nepodarí. Ale len vtedy, keď si hypnózu plne uvedomujete. Môže sa však stať, že vás zhypnotizujú a vy o tom nebudete vedieť. Aj takéto prípady sú známe, vtedy však ide o manipuláciu, nie terapiu.

V hypnoterapii ľudia vstupujú do stavu hypnózy úplne vedome a dobrovoľne. Každý človek je schopný vstúpiť do kontaktu so svojim podvedomím, v prípade hlbokých traumatických zážitkov je potrebné pravdaže pristupovať k vstupu do podvedomia s veľkým rešpektom a hlbokou pokorou podporenou profesionalitou.

Strašia vás predstavy, že sa nebudete môcť z hypnózy prebudiť?

Hypnóza nie je v žiadnom prípade neprirodzený stav, ale stav úplne prirodzený. Väčšina ľudí vníma tento stav ako veľmi príjemný, keďže ide o stav prehĺbeného uvoľnenia. Aj v prípade, že dôjde počas hypnózy k vyplaveniu bolestných spomienok alebo potlačených emócií, po ich spracovaní cíti väčšina ľudí prehĺbený vnútorný pokoj. Proces prebúdzania tak ako priebeh hypnózy je výsostne jedinečný. Tak ako existujú ľudia, ktorí sa z hypnózy vracajú veľmi rýchlo a sú hneď v bdelom stave, tak existujú takí, ktorým sa z príjemného uvoľneného stavu nechce a prebúdzajú sa pomaly a môžu ešte ostať istý čas v stave akéhosi bdelého snívania.

Myslíte si, že si po prebraní z hypnózy nebudete nič pamätať?

To závisí predovšetkým od hĺbky hypnózy. V tretej najhlbšej fáze hypnózy, ktorá sa nazýva niekedy aj tranzom, si vedomá myseľ nemusí byť schopná pamätať. Niektoré veci v tejto fáze totiž nezaznamenáva. Vo väčšine prípadov však hypnoterapia prebieha v stave plytkej alebo strednej hypnózy, v ktorých naša schopnosť pamätať si nie je žiadnym spôsobom ovplyvnená. Hypnoterapeut vám nikdy nevsugeruje, že si nebudete nič pamätať. Je pre neho výhodou, ak si zapamätáte, čo najviac. So spomienkami totiž môžete následne pracovať terapeuticky.

Bojíte sa, že pri hypnóze poviete svoj PIN kód alebo v ktorej zásuvke doma ukrývate zlato po starej mame?

Takto to vôbec nefunguje. Občas chcú hypnózu využiť žiarliví partneri, aby si tak vyvrátili alebo potvrdili svoje domnienky. Ale ak sami nechcete, pri hypnóze nič nepoviete, resp. sa do hypnózy ani nedostanete. Ak máte silnú motiváciu na to, aby ste niečo neprezradili, ani najlepší hypnotizér to priamou otázkou z vás nedostane. V hypnoterapii je hypnóza využívaná na liečenie chorobnej žiarlivosti, v žiadnom prípade nie je zneužívaná na získavanie pochybných dôkazov, ktoré aj tak nemajú žiadnu cenu a určite nemôžu pomôcť partnerom, ktorých vzťah aj osobnosť žiarlivosť hlboko narúša.

Nemali by ste však zabúdať, že aj hypnoterapeut môže zneužiť váš stav hlbokej dôvery a uvoľnenia. Je to človek rovnako ako kňaz, či iný terapeut. Preto je veľmi dôležité si človeka, ktorému chcete zveriť do rúk svoje podvedomie, poriadne preveriť. Ideálne je získať referencie a vybrať si terapeuta, za ktorého profesionálne a morálne kvality ručí zodpovedná organizácia (ako napríklad Komora celostnej hypnoterapie). Osobne sa s ním stretnite a dovoľte si položiť mu všetky otázky, ktoré sú pre vás dôležité. Každý z nás má prirodzenú vnútornú ochranu, ktorá vám dá vedieť, komu môžete dôverovať a komu nie. Ak máte pochybnosti, žiaden terapeut vás nemôže nútiť uňho terapiu podstúpiť. Po úvodnej konzultácii máte možnosť sa slobodne rozhodnúť.

Pravdy o podvedomí

Hlavnou funkciou nášho podvedomia je nás chrániť. Všetko, čo sa učíme v prvých rokoch života, kladie základ pre naše automatické reakcie, ktoré v našom živote prevládajú. Ak sa zamyslíte nad tým, ako fungujete po väčšinu dňa, nad množstvom svojich činností, vôbec nerozmýšľate. Všetko riadi vaše podvedomie a pomáha vám prežiť. 90-95% našej činnosti je podvedomej. To, čo dnes ľuďom spôsobuje najväčší problém je, že nepočúvajú svoje podvedomie, ktoré im dáva signály prostredníctvom tela ako aj prostredníctvom rôznych nepríjemných pocitov, ako je úzkosť, či hnev. Sme naučení tieto signály potláčať či už liekmi, alebo alkoholom, či iným návykovými látkami. Nepríjemných pocitov sa mnohí zbavujú tak, že ich odovzdávajú ďalej a tak ich prenášajú na svojich najbližších, čo logicky narúša ich vzťahy, ktoré sa zákonite stávajú následne ďalším zdrojom napätia a konfliktov. Ohľaduplní a citliví ľudia pocity v sebe potláčajú, čo sa veľmi rýchlo začne odrážať na ich zdraví.

Celostná hypnoterapia pomáha ľuďom pochopiť ich podvedomie, ako nesmierne efektívny systém sebazáchovy. Máme v sebe systém, ktorý dokáže v stotine sekundy vyhodnocovať tisícky rôznych informácií a riadiť stovky procesov v celom našom tele. Problémom nie je systém, ale obsah nášho podvedomia. Ak aj do toho najvýkonnejšieho systému vložíte chybné informácie, nemôžete očakávať, že bude fungovať rovnako dobre. Ak vaši rodičia vložia do systému napríklad informáciu, že ste hlúpy a nikdy v živote nič nedokážete, nemôžete očakávať, že budete v živote vystupovať sebavedomo a odhodlane si pôjdete za svojim cieľom. Tých „chybných“ informácií môže byť vo vašom systéme viac, vaše podvedomie vám však napriek všetkému pomáha prežiť.

Celostná hypnoterapia hľadá zdroj a zmysel symptómov a odmieta ich mechanické odsugerovávanie. Pričom dôveruje systému podvedomia, že je v ňom uložené všetko, čo je potrebné pre klientovo uzdravenie, resp. pozitívne zmeny v ich reagovaní či prežívaní. Pomáha zároveň klientovi nakontaktovať sa na tú časť bytosti, ktorá zostala čímkoľvek čo prežil, nedotknutá a kde existujú zdroje podporujúce zmenu vedúcu k vnútornej harmónii a zdraviu. V prípade, že je naše podvedomie naplnené množstvom negatívnych informácií, spomienok a na ich základe vytvorených negatívnych presvedčení o sebe, je potrebné do terapie zapojiť aj naše nadvedomie, vďaka ktorému sa môžeme spojiť s hlbšími úrovňami našej bytosti.

Súbory cookie používame na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. / We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: http://komorahypnoterapie.sk.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Komentáre

Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Kontaktné formuláre

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok. Ak máte na našej webovej stránke účet a prihlásite sa, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú zrušené pri zatvorení prehliadača. Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť "zapamätať", vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené. Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Analytika

S kým zdieľame vaše údaje

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu. Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

Vaše kontaktné informácie

Dodatočné informácie

Ako chránime vaše údaje

Aké máme procesy pri úniku dát

Z akých tretích strán získavame údaje

Aké automatizované rozhodovanie (spracovanie) a/alebo profilovanie robíme s údajmi používateľa.

Požiadavky na zverejňovanie právnych predpisov v regulovanom odvetví

Save settings
Cookies settings