Hypnóza a slobodná vôla

Mnoho ľudí si predstavuje hypnózu ako stav, v ktorom budú manipulovateľní a budú úplne v područí hypnotizéra. Mnohí si to dokonca želajú. Žijeme v zaslepenosti voči nám samotným a nikto nás neučí o tom ako využívať naše zdroje. Mnohí z nás ani netušia, že nejaké máme. A tak je logické, že v prípade vážnej choroby alebo ťažkej životnej situácie, keď prejdeme všetkými dostupnými vyšetreniami a vyskúšame všetky dostupné riešenia, časť z nás sa obráti k hypnóze ako k poslednej nádeji a mnoho z nás samých seba presvedčí, že hypnoterapeut je človek, ktorý to dokáže. Vstúpiť do našej mysle, alebo do nášho podvedomia a zmeniť tam to, čo sami nedokážeme.

Náš svet by ale vyzeral úplne inak, ak by to bolo možné. Ľudia sú manipulovateľní a často podliehajú verejne šíreným a do podvedomia podsúvaným sugesciám. Ale napriek všetkému, každý z nás má voľbu, či podľahne, alebo nie. Dôležité je uvedomiť si to, že každodenne je naše podvedomie zaplavované množstvo informácií a veľmi silných sugescií. Jedna časť týchto sugescií využíva náš strach. Druhá časť využíva našu túžbu po šťastí, úspechu a láske. Všetky tieto stratégie sú založené na našej neznalosti, resp. na našej nevedomosti.

Naše podvedomie je v mnohých knihách a článkoch popisované ako nepriateľské a záhadné. Je príbytkom našich tieňov, zlozvykov a strachov. Nepochopiteľné, vymykajúce sa našej vedomej kontrole a pochopeniu. Často nám kladie prekážky, zrádza nás a bojuje s nami tými najtajomnejšími a najzákernejšími zbraňami. Pandorina skrinka plná chorôb a bolesti. Prečo by sme ju mali otvárať? Je bezpečnejšie ju nechať hlboko v nás pochovanú a zmieriť sa s tým, že to čo sa nám deje v živote je mimo našej kontroly. Zdá sa nám ľahšie a bezpečnejšie odovzdať moc nad nami do rúk lekárov, či liečiteľov. A keď nepomôžu ani tí, tak niektorí odvážnejší alebo zúfalejší vyhľadajú hypnoterapeuta, s nádejou, že on je ten, ktorí zvládne alebo porazí ich najväčšieho nepriateľa.

Ešte stále je veľmi málo tých, ktorí vedia o podvedomí pravdu. O mnoho častejšie nájdete na internete negatívne a často vymyslené, alebo skreslené informácie o hypnóze, ako fakt, že naše podvedomie je vo svojej podstate veľmi múdre a je to mechanizmus, ktorí nám pomáha prežiť. Riadi všetky vôľou neovládateľné funkcie nášho tela a všetky naše automatické, resp. podvedomé reakcie. Koľkokrát nám zachráni život tým, že podvedome uskočíme, keď sa na nás rúti auto, alebo si zakryjeme hlavu, keď na nás padá trám. Dýcha za nás, keď spíme, veľmi múdro a zo všetkých síl sa snaží nastoliť v našom tele rovnováhu, ktorú neustále narúšame nezdravou stravou, pitím alebo negatívnymi myšlienkami a pocitmi.

Ako to je už pre nás ľudí zvykom, všimneme si ho až vtedy, keď niečo nefunguje, ako má. Neďakujeme mu, každý deň za všetko, čo pre nás všetko robí, ale veľmi radi naňho hodíme každé naše zlyhanie, alebo ochorenie. A pritom za to nemôže. Na vine je obsah podvedomia, nie jeho podstata. A takzvané zlyhania a mnohé ochorenia sú len volaním nášho podvedomia, ktorým sa nás snaží upozorniť na niečo v našom vnútri, čo prehliadame. Často sú to otvorené zranenia, ktoré nám spôsobili tí najbližší – rodičia, učitelia, partneri – ale ubližujeme si aj my sami. Mnohí žijeme v neustálom napätí, strese a strachu, ktorý natoľko vyčerpáva naše podvedomie neustálym nastoľovaním rovnováhy v našom vnútri, že dochádza k skratom v podobe panických atakov a úzkostí.

Je toho naozaj mnoho, čo v dnešnej dobe ovplyvňuje náš zdravotný a psychický stav. Pre mnohých nastáva čas hľadania a spochybňovania doterajších prístupov k liečbe ako takej. Verím, že ďalším krokom bude krok smerom k múdrosti nášho podvedomia. Ľudia, ktorí majú prostredníctvom hypnoterapie možnosť kontaktovať sa so svojim podvedomím, sú často užasnutí, tým, čo zažijú. Hypnoterapia je na míle vzdialená od akejkoľvek manipulácie. Je to cesta do vnútra, veľmi intenzívna a pre každého jedinečná. Verím, že bude stále viac tých, ktorí pripustia, že majú v sebe veľmi múdry a dokonalý systém samoliečenia. Stačí naslúchať mu a lepšie ho poznať. Budú prichádzať k hypnoterapeutovi ako k sprievodcovi, ktorý im môže pomôcť skontaktovať sa so svojim podvedomím a komunikovať s ním.

Každý, komu sa to podarilo, vám potvrdí, že je to veľmi silný zážitok, ktorý vám otvorí dvere do vnútorného vesmíru, v ktorom dochádza k hlbokým zmenám a možnosti jeho využitia sú naozaj obrovské. Ľudia sa v hypnóze cítia často skutočnejší a slobodnejší ako kedykoľvek predtým v ich životoch. Objavujú v sebe dávno zabudnuté emócie, spomienky a odpovede na nevyslovené otázky. Mnohí zostávajú po hypnóze ponorení v hlbokom tichu a cítia príjemný pokoj a často silné pozitívne emócie. Odchádzajú domov a mne zostáva pocit vďačnosti za to, že som mohla byť opäť raz svedkom „zázraku“. Každý deň ďakujem, že môžem s tými, ktorí za mnou prichádzajú prežívať okamihy spojenia s nesmiernou múdrosťou ich podvedomia. Som vďačná za to, že mi dovolia nahliadnuť do nesmiernosti nášho vnútorného vesmíru a modlím sa za to, aby bolo stále viac tých, ktorí si to dovolia. Je to jeden z najsilnejších prejavov slobodnej vôle, keď si dovolíme ísť hlbšie do seba, aj keď tušíme, alebo vieme, že sú tam ukryté zranenia a bolestivé spomienky, nikto iný to za nás nemôže urobiť. Je to len na nás…