Oblasti pôsobenia

Psychické problémy

Psychické problémy sú v súčasnosti už takmer neoddeliteľnou súčasťou našich životov, ktoré prežívame v neskutočne rýchlom tempe a pod obrovským tlakom. Daň, ktorú za náš životný štýl platíme je vysoká. Prejavuje sa narušením psychickej rovnováhy a rôznymi hlbšími či menej závažnými problémami.

Psychosomatické problémy

Vo svojej podstate je každé ochorenie spôsobené narušením vnútornej rovnováhy. Klasická medicína sa zameriava na symptómy a vníma ochorenie izolovane od možných psychických príčin a dokonca izolovane od ostatných častí tela, napriek tomu, …

Vzťahové problémy

Vzťahy, v ktorých v živote fungujeme, určujú podstatne kvalitu nášho života ako aj naše psychické zdravie. Zároveň nám vzťahy poskytujú zrkadlo, prostredníctvom ktorého môžeme lepšie pochopiť samých seba a zároveň nás často nútia niečo v sebe zmeniť.

Osobnostný rozvoj

Naše podvedomie v sebe obsahuje celý náš potenciál. Kvôli negatívnym a potlačeným emóciám a naučeným vzorcom správania a myslenia je náš potenciál značne obmedzený, lepšie povedané, máme k nemu obmedzený prístup. Ak chceme zobrať život do svojich rúk a začať o sebe rozhodovať