Akreditovaný kurz celostnej hypnoterapie

Celostná hypnoterapia predstavuje silný terapeutický nástroj, ktorý pracuje s najhlbšími úrovňami ľudskej bytosti. Pracuje s podvedomím človeka, pričom využíva tradičné i moderné prístupy k hypnóze a podľa potrieb a osobnosti klienta ich vzájomne kombinuje. Okrem toho, na rozdiel od tradičných hypnoterapeutických škôl zapája do liečenia aj telo, ktoré je priamo spojené s našim podvedomím. Vedomá práca s bunkovou pamäťou dokáže napojiť človeka na jeho spomienky. Ak sú spomienky zdrojom vnútorných blokov a nerovnováhy, je potrebné uvoľniť potlačené emócie s nimi spojené a zmeniť pamäťovú stopu na bunkovej úrovni. Neoddeliteľnou súčasťou celostnej hypnoterapie je napojenie sa na nadvedomie, ktoré sa stáva zdrojom vnútornej premeny a liečenia. Kurz celostnej hypnoterapie je organizovaný tak, aby dokázal budúcich terapeutov pripraviť po ľudskej i profesionálnej stránke na zvládanie tejto náročnej a zodpovednej úlohy.

Akreditovaný kurz celostnej hypnoterapie je určený pre odborníkov a terapeutov v oblasti psychológie, alternatívnej medicíny a všetkých pomáhajúcich profesií, ako aj pre všetkých hľadajúcich.

Kurz je zameraný na vytvorenie základných zručností a osvojenie nevyhnutných teoretických poznatkov a techník celostnej hypnoterapie. Počas stretnutí majú účastníci možnosti nácviku osvojených techník a supervízie. Každý absolvent obdrží študijný materiál a po každom stretnutí nahrávky z praktických cvičení. Po úspešnom absolvovaní získa certifikát v slovenskom a anglickom jazyku o absolvovaní akreditovaného štúdia.

Podmienky prijatia do kurzu:  

Základnou podmienkou je zaslanie životopisu a motivačného mailu spolu s následným absolvovaním prijímacieho pohovoru. Pred absolvovaním kurzu celostnej hypnoterapie sa odporúča absolvovať kurz celostnej autohypnózy, ale do úvahy sa berú aj iné kurzy a tréningy v oblasti psychoterapie a celostnej terapie.

Podmienky úspešného absolvovania kurzu:

Osobná účasť na stretnutiach v rozsahu 100%, absolvovanie teoretických a praktických skúšok.

Dĺžka trvania kurzu:

Jednoročný kurz (120 hodín)

Kurz je organizovaný formou 8 + 2 víkendových stretnutí (v rozsahu 12 hodín). Obsahom prvých 8 stretnutí je teoretické vzdelávanie spojené so zážitkovými technikami a nácvikom základných terapeutických zručností, 2 ďalšie stretnutia sú supervízne spojené s absolvovaním teoretických a praktických skúšok.

Cena kurzu:

1 600,- EUR (každé stretnutie sa platí zvlášť pričom pred prvým stretnutím sa platí záloha na posledné stretnutie vo výške 50%),

Prihlášky spolu so životopisom je potrebné odoslať najneskôr do konca 30. decembra 2024 na e-mail: info@hypnoterapia.sk

Miesto konania kurzu:

Štefánikova 5, Trnava

Plánované zahájenie nového ročníku kurzu:   

11. január 2025

Plánované termíny stretnutí:   

1.)  11. – 12. január 2025

2.)  22. – 23. február 2025

3.) 5. – 6. marec 2025

4.) 17. – 18. máj 2025

5.) 28. – 29. jún 2025

6.) 9. – 10. august 2025

7.) 20. – 21. september 2025

8.) 8. – 9. november 2025

9.) 13. – 14. december 2025

10.) 10. – 11. január 2026