Akreditovaný kurz regresnej hypnoterapie

Regresná hypnoterapia patrí k terapeutickým postupom zameraným na liečenie vnútorných zranení, ktoré vznikli v minulosti, či už v tomto alebo minulých životoch. Pri akejkoľvek traumatickej udalosti, ktorá predstavuje pre človeka bezprostredné ohrozenie, či už fyzické alebo emočné, dochádza k hlbokému zásahu do nášho podvedomia. Či už sa nám podarí alebo nie na traumatickú udalosť zabudnúť, výrazným spôsobom ovplyvňuje naše ďalšie prežívanie a vnímanie. Regresná hypnoterapia nám pomáha spojiť sa s tými časťami našej bytosti, ktoré boli zranené alebo sa nedokázali vyrovnať s bolestnými životnými udalosťami a nesú v sebe hlboké pocity viny a zlyhania. Z nich následne vznikajú hlboké programy a presvedčenia, ktoré nám spôsobujú fyzické alebo psychické problémy. Máme pocit, že nie sme úplní, že nemáme pod kontrolou svoje emócie alebo myšlienky.

Obsahom kurzu je okrem regresnej a reinkarnačnej aj LBL (Life Between Lives) hypnoterapia. Jej zakladateľom je PhD. Michael Newton a predstavuje cestu za najhlbším poznaním našej duše. Pomáha nám vrátiť sa do obdobia prežitého medzi našimi pozemskými životmi a rozpomenúť si na svoje poslanie, rodinu svojej duše a ďalšie dôležité fakty, vďaka ktorým sa pohľad na náš súčasný život a jeho perspektíva výrazne rozširujú.

Kurz regresnej hypnoterapie je organizovaný výsostne zážitkovo s ohľadom na odbornú prax tak, aby dokázal budúcich terapeutov pripraviť po ľudskej i profesionálnej stránke na zvládanie tejto náročnej a zodpovednej úlohy.

Akreditovaný kurz regresnej hypnoterapie je určený pre odborníkov a terapeutov v oblasti psychológie, alternatívnej medicíny a všetkých pomáhajúcich profesií.

Kurz je zameraný na vytvorenie základných zručností a osvojenie nevyhnutných teoretických poznatkov a techník regresnej, reinkarnačnej a LBL hypnoterapie. Počas stretnutí majú účastníci možnosti nácviku osvojených techník a supervízie. Každý absolvent obdrží študijný materiál a po každom stretnutí nahrávky z praktických cvičení a meditácií. Po úspešnom absolvovaní získa certifikát v slovenskom a anglickom jazyku o absolvovaní akreditovaného štúdia.

Podmienky prijatia do kurzu:  

Základnou podmienkou je zaslanie životopisu a motivačného listu spolu s následným absolvovaním prijímacieho pohovoru. Pred absolvovaním kurzu celostnej hypnoterapie sa odporúča absolvovať kurz regresnej autohypnózy, ale do úvahy sa berú aj iné kurzy a tréningy v oblasti psychoterapie a celostnej terapie.

Podmienky úspešného absolvovania kurzu:

Osobná účasť na stretnutiach v rozsahu 100%, absolvovanie teoretických a praktických skúšok.

Dĺžka trvania kurzu:

Jednoročný kurz (120 hodín)

Kurz je organizovaný formou 8 + 2 víkendových stretnutí (v rozsahu 12 hodín). Obsahom prvých 8 stretnutí je teoretické vzdelávanie spojené so zážitkovými technikami a nácvikom základných terapeutických zručností, 2 ďalšie stretnutia sú supervízne spojené s absolvovaním teoretických a praktických skúšok.

Cena kurzu:

1 600,- EUR (každé stretnutie sa platí zvlášť pričom pred prvým stretnutím sa platí záloha na posledné stretnutie vo výške 50%),

Prihlášky spolu so životopisom je potrebné odoslať najneskôr do 10. septembra 2023 na e-mail: info@hypnoterapia.sk    

Miesto konania kurzu:

Štefánikova 5, Trnava

Plánované zahájenie nového ročníku kurzu:   

30. september 2023

Plánované termíny stretnutí:   

1.)  30. september – 1. október 2023

2.)  2. – 3. december 2023

3.)  27. – 28. január 2024

4.)  2. – 3. marec 2024

5.)  13. – 14. apríl 2024

6.) 11. – 12. máj 2024

7.) 29. – 30. jún 2024

8.) 17. – 18. august 2024

9.) 28. – 29. september 2024

10.) 16. – 17. november 2024