Detská a rodičovská hypnoterapia

Detská a rodičovská hypnoterapia predstavuje veľmi špecifickú oblasť, v ktorej hypnoterapeut spolupracuje väčšinou s jedným alebo oboma rodičmi dieťaťa ako aj s dieťaťom samotným, ak to uzná za vhodné. Je dôležité tieto dva prístupy vzájomne kombinovať.

Počas workshopu sa bližšie zoznámime s technikami, ktoré používame pri detskej hypnoterapii, v závislosti od veku dieťaťa a jeho osobnosti. Zároveň si povieme viac o tom, ako viesť vstupný rozhovor a terapiu pri rodičoch, ktorí prichádzajú na terapiu prvotne kvôli svoji deťom, ale často môžu symptómy dieťaťa upozorňovať na neriešené problémy u rodiča samotného, vo vzťahu rodičov, alebo v rodine ako takej.

Dĺžka trvania kurzu:

8 hodín ( približne od 9:00 do 18:00 s hodinovou obedňajšou prestávkou)

Cena kurzu: 

80,- EUR (pre nečlenov Komory)

60,- EUR (pre členov Komory)

Miesto konania kurzu:

Štefánikova 5, Trnava

Termín kurzu:

5. február 2022

Ak máte záujem vystúpiť na workshope so svojim príspevkom a pozdieľať svoju skúsenosť v podobe prípadovej štúdie, dajte nám vediet najneskôr do 15. februára 2021 (podrobnosti dohodneme osobne). Záväznú prihlášku je potrebné zaslať minimálne  7 dní pred termínom uskutočnenia workshopu spolu so zálohou vo výške 50% z ceny workshopu.