Kurz celostnej autohypnózy

Každá úspešná hypnóza je vlastne autohypnózou. Málokto si uvedomuje, že kontakt s našim podvedomím je prirodzenou súčasťou života. Nikto nás neučí, ako tento kontakt udržiavať a využívať kapacitu a potenciál nášho podvedomia, ani ako ho chrániť pred negatívnymi vplyvmi okolia a často aj zámernou manipuláciou, ktorú využívajú média a reklama.

Kurz celostnej autohypnózy je zameraný na objavenie a prácu s vnútornými zdrojmi sebaliečenia a sebarozvoja. Na pochopenie funkcie nášho podvedomia a osvojenie si základných, veľmi jednoduchých a účinných techník komunikácie s ním, či už prostredníctvom relaxačných a vizualizačných techník, alebo prostredníctvom vedomej práce s našimi emóciami a našim telom.

  • Kurz je určený všetkým, ktorí sa chcú naučiť ako komunikovať so svojim podvedomím a vďaka tomu prísť na to, čo a ako môžu zmeniť vo svojom živote, aby boli šťastnejší, spokojnejší a zdravší.
  • Počas kurzu si účastníci osvoja základné techniky hlbokej relaxácie a autohypnózy, ktoré môžu ďalej používať vo svojom každodennom živote.
  • Všetci zúčastnení budú mať možnosť lepšie poznať tie stránky svojej osobnosti, ktoré im nedovoľujú dosiahnuť želané zmeny a transformovať ich.
  • Naučia sa pracovať so svojimi emóciami a pozíciami v strese.
  • Zmenia svoje podvedomie z nepriateľského na pomáhajúce a podporujúce.
  • Prehĺbia svoj vzťah so svojim telom a dychom, ktoré sú spolu s podvedomím ich najmocnejšími nástrojmi a zdrojmi, často prehliadanými a podceňovanými.
  • Každý účastník po ukončení kurzu dostane materiály s teoretickým obsahom kurzu spolu s nahrávkami autohypnózy a certifikát o absolvovaní kurzu v slovenskom a anglickom jazyku.

Dĺžka trvania kurzu:

víkendový kurz (12 hodín): sobota od 9:00 do 18:00, nedeľa od 9:00 do 15:00

Cena kurzu: 

160,- EUR

Miesto konania kurzu:

Štefánikova 5, Trnava

Termíny kurzov:

12. – 13. august 2023

Záväznú prihlášku je potrebné zaslať minimálne  7 dní pred termínom uskutočnenia kurzu spolu so zálohou vo výške 50% z ceny kurzu.