Kurz osobných konštelácií

Osobné konštelácie predstavujú terapeutickú metódu, pri ktorej je klient uvoľnený a dovoľuje, aby mu prichádzali informácie cez pocity v tele. Tie sa mu prirodzene vyplavujú prostredníctvom pohybu v konštelačnom poli. Pri terapii sa používajú aj zástupné symboly a predmety. Klient vďaka tomu môže začať vnímať svoju životnú situáciu z inej perspektívy. Pomocou terapeutových otázok môže klient jasne vnímať, kde je problém a ako ho riešiť. V priebehu konštelácie sa uvoľňujú potlačené emócie a v súlade s klientovým zámerom sa harmonizuje alebo mení jeho vnútorná realita. Celý proces súčasne spôsobuje zmeny aj v samotnej realite.

Výhodou tejto metódy je aj to, že rodičia neplnoletých detí môžu využiť osobnú konšteláciu na určenie zdroja psychických a zdravotných problémov dieťaťa, ako aj na zharmonizovanie, zmenu a  vnútorné liečenie systémov, ktoré s nimi súvisia.

Kurz je určený pre terapeutov v oblasti psychológie, alternatívnej medicíny a pomáhajúcich profesií, ale aj pre všetkých, ktorí chcú túto metódu vyžívať pre seba a svojich blízkych.

Kurz je zameraný na osvojenie nevyhnutných teoretických poznatkov z oblasti systemických konštelácií a na vytvorenie základných zručností, prostredníctvom ktorých dokáže absolvent kurzu viesť druhých v procese osobnej konštelácie. Každý absolvent obdrží študijný materiál, nahrávky z praktického nácviku jednotlivých techník a certifikát o absolvovaní kurzu.

Dĺžka trvania kurzu:

24 hodín – kurz je organizovaný formou 2 víkendových stretnutí (v rozsahu 12 hodín – v sobotu od 9:00 do 18:00 obedňajšou prestávkou, v nedeľu od 9.00 do 14:00 bez obedňajšej prestávky).

Cena kurzu: 

320,- EUR (jednotlivé víkendy sa platia zvlášť)

280,- EUR (pre členov Komory celostnej hypnoterapie)

(v cene kurzu je ľahké občerstvenie, káva a čaj počas celého dňa)

Miesto konania kurzu:

Štefánikova 5, Trnava

Termín kurzu:

1. víkend:  12. – 13. október 2024

2. víkend:  30. november – 1. december 2024

Záväznú prihlášku je potrebné zaslať minimálne 7 dní pred termínom uskutočnenia kurzu spolu so zálohou vo výške 50% z ceny prvého víkendu. Druhý víkend sa platí zvlášť týždeň pred jeho uskutočnením.