Konštelačno – spirituálny regres

Konštelácie sú metóda, ktorá dokáže „otvoriť oči” a navodiť stav pochopenia problémov. Všetci sme súčasťou rôznych systémov – rodín, partnerských a priateľských vzťahov, pracovných kolektívov, spoločnosti. V každom z týchto systémov hráme určitú rolu. Niektoré sa nám páčiť môžu, iné menej. Na prvý pohľad sa môže zdať, že s tým niet čo urobiť. Avšak tieto systémy aj život ako taký potrebujú svoj prirodzený poriadok, ktorý často porušujeme, pretože si ho v bežnom živote nie sme vedomí. To môže byť dôvodom, prečo nás sprevádzajú rôzne typy problémov. Rodinné konštelácie sú skvelou možnosťou, ako tieto systémy odkryť a pozrieť sa, kde sa stala chyba. Týmto spôsobom môžeme nájsť traumy, chýbajúce články systému, či prevzaté role (napr. dcéra sa nevedomky správa ako niektorý problematický člen rodiny), ktoré nám spôsobujú ťažkosti. A čo je najdôležitejšie, zistené chyby je možné v konštelácii pokojnou cestou napraviť tak, aby bol v poriadku celý systém. Konštelovať sa dá aj zdravotný problém, práca, či finančné záležitosti. Aj v takýchto prípadoch je totiž možné pozrieť sa na časti systému, ktoré daný problém ovplyvňujú a uvoľniť existujúce blokády.

Spirituálny regres predstavuje veľmi mocnú terapeutickú techniku, prostredníctvom ktorej máme možnosť vrátiť sa do spomienky na stav duše a miesto, kam sa vraciame po každom živote, ktorý prežijeme na Zemi. Máme možnosť nahliadnuť prežité minulé životy z inej perspektívy a vďaka tomu získať pochopenie toho, prečo si naša duša dané životy vybrala. Okrem toho, je možné získať množstvo ďalších dôležitých informácií z tohto obdobia, ktoré nám môžu pomôcť lepšie sa zorientovať v súčasnom živote a hlbšie pochopiť a prijať výzvy, ktoré sú súčasťou plánu našej duše.

Počas seminára sa budete mať možnosť podrobnejšie zoznámiť so základnými myšlienkami a technikami spirituálneho regresu. Hlbšie pochopiť, čo má spoločné a čím sa líši od LBL (Life between Lives) techník Michaela Newtona, z ktorých vo svojej podstate vychádza.

Stretnutie je zážitkové a pracuje sa počas neho na zámeroch jednotlivých účastníkov prostredníctvom postavenia konštelácie a spirituálneho regresu – hypnotického ponoru do hlbších úrovní duše, ak je to potrebné k naplneniu zámeru.

Dĺžka trvania kurzu:

12 hodín (v sobotu približne od 9:00 do 18:00 s hodinovu obedňajšou prestávkou, v nedeľu od 9.00 do 15:00 bez obedňajšej prestávky)

Cena kurzu: 

160,- EUR (pre nečlenov Komory)

140,- EUR (pre členov Komory celostnej hypnoterapie)

Miesto konania kurzu:

Štefánikova 5, Trnava

Termín kurzu:

28. – 29. október 2023

Záväznú prihlášku je potrebné zaslať minimálne  7 dní pred termínom uskutočnenia workshopu spolu so zálohou vo výške 50% z ceny workshopu.