Spirituálny regres – úvod

Počas úvodného seminára sa dozviete viac o základných myšlienkach a technikách spirituálneho regresu, ktorý vychádza vo svojej podstate z kníh a LBL techník Michala Newtona, ale je doplnený o skúsenosti z celostnej a regresnej hypnoterapie.

Teoretická časť seminára je doplnená praktickými ukážkami a ich analýzou. Po absolvovaní seminára, je možné, ak vás technika a jej terapeutické možnosti zaujmú, pokračovať v štúdiu spirituálneho regresu počas nasledujúceho polročného štúdia (v rozsahu 6 víkedových stretnutí).

Dĺžka trvania kurzu:

12 hodín (v sobotu približne od 9:00 do 17:00 s hodinovu obedňajšou prestávkou, v nedeľu od 9.00 do 14:00 bez obedňajšej prestávky)

Cena kurzu: 

120,- EUR (pre nečlenov Komory)

100,- EUR (pre členov Komory)

Miesto konania kurzu:

Štefánikova 5, Trnava

Termín kurzu:

17. – 18. september 2022

Záväznú prihlášku je potrebné zaslať minimálne  7 dní pred termínom uskutočnenia workshopu spolu so zálohou vo výške 50% z ceny workshopu.