Spirituálny regres – úvod

Spirituálny regres predstavuje veľmi mocnú terapeutickú techniku, prostredníctvom ktorej máme možnosť vrátiť sa do spomienky na stav duše a miesto, kam sa vraciame po každom živote, ktorý prežijeme na Zemi. Máme možnosť nahliadnuť prežité minulé životy z inej perspektívy a vďaka tomu získať pochopenie toho, prečo si naša duša dané životy vybrala. Okrem toho, je možné získať množstvo ďalších dôležitých informácií z tohto obdobia, ktoré nám môžu pomôcť lepšie sa zorientovať v súčasnom živote a hlbšie pochopiť a prijať výzvy, ktoré sú súčasťou plánu našej duše.

Worshop je určený pre terapeutov a hypnoterapeutov, ktorí sa venujú regresnej terapii, ako aj pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma, túžia sa o nej dozvedieť viac a naučiť sa, ako možno využiť techniku spirituálneho regresu pre seba a tak prehĺbiť kontakt so svojou dušou, so svojou podstatou.

Počas seminára sa budete mať možnosť podrobnejšie zoznámiť so základnými myšlienkami a technikami spirituálneho regresu. Hlbšie pochopiť, čo má spoločné a čím sa líši od LBL (Life between Lives) techník Michaela Newtona, z ktorých vo svojej podstate vychádza. Teoretická časť workshopu bude doplnená zážitkovou časťou, v ktorej budú mať vybratí účastníci možnosť si spirituálny regres vyskúšať a tak získať o celej technike reálnejší obraz.

Po absolvovaní seminára, je možné, ak vás technika a jej terapeutické možnosti zaujmú, pokračovať v zážitkovom štúdiu spirituálneho regresu počas nasledujúceho polročného štúdia (v rozsahu 6 víkendových stretnutí).

Dĺžka trvania kurzu:

12 hodín (v sobotu približne od 9:00 do 18:00 s hodinovu obedňajšou prestávkou, v nedeľu od 9.00 do 15:00 bez obedňajšej prestávky)

Cena kurzu: 

160,- EUR (pre nečlenov Komory)

140,- EUR (pre členov Komory)

Miesto konania kurzu:

Štefánikova 5, Trnava

Termín kurzu:

28. – 29. január 2023

Záväznú prihlášku je potrebné zaslať minimálne  7 dní pred termínom uskutočnenia workshopu spolu so zálohou vo výške 50% z ceny workshopu.