Závislosti z pohľadu celostnej hypnoterapie

Závislosti majú množstvo podôb a viac či menej ovplyvňujú život každého z nás. Hypnoterapia predstavuje jednu z najúčinejších terapeutických techník, ktorými môžeme ovplyvňovať hlboko uložené programy a z nich vyplývajúce návyky, ktoré nedokážeme zmeniť vedome. Ak závislosť ovládne náš život, hlboko to zasahuje našu sebaúctu a opakované zlyhania spôsobujú, že je stále ťažšie uveriť vo vlastné sily a schopnosť sa zmeniť.

Počas workshopu sa oboznámime s najčastejšie využívanými technikami a prístupmi, ktorými môžeme pomôcť našim klientom oslabiť staré programy a podporiť ich pri vytváraní nových, zdravších návykov. Pozdieľame spoločne svoje skúsenosti z praxe a verím, že sa vzájomne obohatíme o nové informácie a terapeutické nástroje, ktorými môžeme ďalej pomáhať tým, ktorí to potrebujú.

Dĺžka trvania kurzu:

8 hodín ( približne od 9:00 do 18:00 s hodinovou obedňajšou prestávkou)

Cena kurzu: 

80,- EUR (pre nečlenov Komory)

60,- EUR (pre členov Komory)

Miesto konania kurzu:

Štefánikova 5, Trnava

Termín kurzu:

2. júl 2022

Ak máte záujem vystúpiť na workshope so svojim príspevkom a pozdieľať svoju skúsenosť v podobe prípadovej štúdie, dajte nám vediet najneskôr do 31. mája 2021 (podrobnosti dohodneme osobne). Záväznú prihlášku je potrebné zaslať minimálne  7 dní pred termínom uskutočnenia workshopu spolu so zálohou vo výške 50% z ceny workshopu.