Psychické problémy

Psychické problémy sú v súčasnosti už takmer neoddeliteľnou súčasťou našich životov, ktoré prežívame v neskutočne rýchlom tempe a pod obrovským tlakom. Daň, ktorú za náš životný štýl platíme je vysoká. Prejavuje sa narušením psychickej rovnováhy a rôznymi hlbšími či menej závažnými problémami.

Základy našej osobnosti sa vytvárajú v prvých rokoch života a mnohí z nás si počas svojho detstva vytvorili programy strachu a nízkej sebaúcty. Naše najhlbšie očakávania a presvedčenia sú ovplyvňované našou výchovou a spoločnosťou. Klasická medicína nevytvára dosť priestoru na prijatie, pochopenie a spracovanie psychických problémov, zameriava sa len na odstránenie symptómov, čím dochádza často k prehĺbeniu ich príčin a potláčaniu nespracovaných emócií.

Celostná hypnoterapia vytvára priestor pre rozpoznanie zdrojov napätia a vnútorných konfliktov v našom podvedomí. Dôležitou súčasťou terapie je uvoľnenie potlačených emócií a ich spracovanie. Následne terapeut pomáha klientovi vytvoriť nové programy založené na sebaláske a vysokej sebaúcte.

Psychické problémy, ktoré je možné riešiť prostredníctvom celostnej hypnoterapie:

  • Fóbie, úzkostné poruchy
  • Depresia
  • Ťažký stres a adaptačné poruchy
  • Poruchy spánku
  • Poruchy príjmu potravy
  • Sexuálne poruchy
  • Závislosti
  • Poruchy správania a emočné poruchy
  • Chronická únava