Psychosomatické problémy

Vo svojej podstate je každé ochorenie spôsobené narušením vnútornej rovnováhy. Klasická medicína sa zameriava na symptómy a vníma ochorenie izolovane od možných psychických príčin a dokonca izolovane od ostatných častí tela, napriek tomu, že existuje stále viac vedeckých dôkazov toho, ako významne ovplyvňuje psychika priebeh ochorenia a že k úspešnému zvládnutiu ochorenia a nastoleniu vnútornej rovnováhy je nevyhnutné nájsť a pochopiť jeho príčiny. Naše podvedomie nás chráni a pomáha nám prežiť. Nástrojom, ktorým nám signalizuje krízový stav je práve naše telo. Ľudia často prvé varovné signály zo svojho podvedomia ignorujú a potláčajú príznaky, ako bolesti hlavy, či problémy so spánkom medikamentózne. Narastajúci vnútorný tlak sa postupne prejavuje vážnejšími zdravotnými problémami.

Pôsobenie celostnej hypnoterapie v liečení psychosomatických zdravotných problémov je dvojúrovňové. V prvej úrovni sa klient kontaktuje so svojim podvedomím a hlbokým uvoľnením a vizualizáciou mu pomáha v znovunastolení vnútornej rovnováha. V druhej úrovni sa terapeut s klientom pokúša nájsť možné príčiny či už prostredníctvom psychoterapeutického rozhovoru, terapeutickej práce s telom alebo protredníctvom hypnózy. Ak je to potrebné, vedie terapeut klienta k uskutočneniu potrebných zmien, či už vo vzťahoch, v oblasti životného štýlu, alebo v hlbších úrovniach jeho očakávaní a presvedčení. Ako podporu v procese liečenia pripravuje pre klienta nahrávky autohypnózy s potrebnými sugesciami prispôsobené jeho potrebám.

Psychosomatické problémy, pri ktorých je odporúčaná celostná hypnoterapia:

 • Vysoký krvný tlak
 • Chronická bolesť
 • Alergie, astma
 • Nadmerné potenie
 • Nadváha
 • Syndróm dráždivého čreva
 • Syndróm nepokojných nôh
 • Tinnitus (pískanie v ušiach)
 • Tiky a nekontrolovateľné pohyby
 • Kožné problémy (ekzémy, akné)
 • Tlmenie bolesti, redukcia následkov chemoterapie u onkologických pacientov
 • Urýchlenie hojenia po operácii a úrazoch
 • Funkčné poruchy tráviaceho systému
 • Zápalové črevné ochorenia (IBD), crohnova choroba
 • Gynekologické problémy
 • Hemoroidy
 • Urologické funkčné poruchy