Terapeuti

Hľadáte spoľahlivého kvalifikovaného hypnoterapeuta?

Pomôžeme vám nájsť vhodného terapeuta čo najbližšie pri vás.
Sme hrdí na to, že reprezentujeme najlepších hypnoterapeutov, ktorí zodovedajú vysokým etickým a profesionálnym požiadavkam.

Môžete si byť istí, že členovia Komory v našom registri majú nielen zodpovedajúce vzdelanie,  ale aj morálny
a ľudský profil poskytujúci svojim klientom bezpečný priestor, v ktorom môžu liečiť svoje vnútorné zranenia
a uskutočňovať s ich pomocou hlboké a trvalé zmeny vo svojich životoch, v súlade s ich vlastnými želaniami a rozhodnutiami.