Anita Kvardová

celostná terapeutka a hypnoterapeutka

Každý z nás má svoju vlastnú moc, no nie každý z nás si ju uvedomuje. Neboli sme vedení k tomu, ako načúvať vlastnému vnútru a väčšina z nás stratila spojenie samého so sebou , so svojou intuíciou so svojou prirodzenou podstatou, so svojim jedinečným vedením. Nato, aby sme sa mohli lepšie pochopiť, potrebujeme iba opäť začať vnímať pocity vo svojom tele. Spojiť sa s nimi, uvedomiť si, čo nám hovoria a čo k nám vysielajú. Celý svoj život som hľadala spôsob ako byť šťastná. Mojim odrazovým mostíkom bola pred 12 rokmi moja vlastná psychospirituálna kríza, ktorou som postupne prechádzala a ktorá vytvorila podnet pre môj vnútorný prerod. V tej dobe som nemala moc na výber, lebo po telesnej stránke boli moje zásoby už vyčerpané a duševné otrasy boli natoľko silné, že musel nastať zlom. Jediné, čo som mohla urobiť bolo rozhodnúť sa, čo chcem. A ja som si vybrala prežívať ďalší život v radosti a spokojnosti. Hoci som hneď nemala dostatok informácií a ani vonkajšie zdroje v tej dobe ešte neboli tak komplexné ako dnes, verila som, že to čo potrebujem v skutočnosti mám vo svojom vnútri. Že nepotrebujem žiadnu barličku, o ktorú sa môžem zase len klamlivo opierať. Sila uvedomenia si započala cestu mojej premeny. Tým jediným kľúčom bolo ako sa cítim vo svojom tele. Ako vytvoriť stav, keď celé moje vnútro spieva rovnakou melódiou a nikde nepociťujem ani len náznak odporu či nutnosti sebaklamu. Cítiť sa bezpečne, cítiť sa prijatá a milovaná. V tom okamžiku sa otvoril celý môj potenciál uzdravenia.

Netvrdím, že je táto cesta pre každého a tiež, že je jednoduchá. Ja sama som stále v procese sebaspoznávania a rastu a jediné čo môžem potvrdiť je iba to, že spôsobov je celé spektrum.
Naše telá sú jedinečnými nosičmi našich vlastných pocitov. Sú studnicou emócií s vlastnou pamäťou a nie je možné ich oklamať. No máme ich aj preto, aby sme ich potenciál dokázali využili pre svoj rast. Preto je škoda, že často prežívané potláčame , miesto toho aby sme to prijali, pretvorili a pomohlo nám to k uzdraveniu.

Celý svoj život pracujem s ľuďmi, hoci podmienky boli diametrálne rozdielne, jedno ich spájalo a tou bola vždy snaha pomôcť druhému. To robím dodnes a robím to s čistým zámerom, z hĺbky svojho srdca. Hypnoterapia je jedným z mnohých spôsobov. Som terapeutkou, sprievodkyňou na ceste k sebauzdraveniu, koučkou na ceste sebarozvoja, lektorkou, učiteľkou meditácie a spirituálneho liečenia. Som milovníkom jogy, zdravého životného štýlu a masáží.

Som tu pre Vás, aby som vám pomohla, spojiť sa so svojimi vlastnými silami, opäť sa cítiť pohodlne vo svojom tele a žiť šťastný a naplňujúci život. Nečakajte, že to bude jednoduché a nečakajte ani, že tú prácu urobím za Vás. Vy jediní ste zodpovední za to, ako sa cítite a aký máte život. Dostali sme slobodnú vôľu a prišiel čas prevziať zodpovednosť do vlastných rúk. Tak poďme spoločne na to stať sa tvorcom vlastného šťastia.

Absolvovala som následovné výcviky a kurzy:

  • Základný, pokračovací a kvalifikačný lektorský kurz regresnej terapie (Ester Davidová)
  • Akadémie Tibetských náuk – ročné štúdium (Láma Tibor Geljen)
  • Reiki 1 (Darshan Geljen)
  • Akreditovaný kurz regresnej hypnoterapie (Mgr. Andrea Bellayová)

Kontaktné údaje:

Anita Kvardová, Gen. Svobodu 766/7, Partizánske 958 01

E-mail: anitakvardova@gmail.com