Ing. Daniela Töröková

terapeutka, hypnoterapeutka

Vyštudovala som poisťovníctvo na EU v Bratislave a postupom času som sa oboznamovala s tým, čo je to regresná terapia, hypnóza, ako liečiť a pomáhať ľuďom. Väčšinu informácií som čerpala z literatúry, ktorá bola pre mňa inšpirujúca. Rozhodla som sa pomáhať druhým pri psychosomatických a psychických problémoch, ako aj v medziľudských vzťahoch. Niekedy je ťažké pochopiť, prečo telo alebo myseľ nefungujú tak, ako by sme si predstavovali.

Cieľom terapie je odstrániť bloky a spracovať potlačené emócie, nespracované traumy a nahromadené problémy. Uvedomiť si a zmeniť získané programy z detstva a dospievania a tak vytvoriť nové prostredie pre seba a dovoliť si hlbšie sa spoznať. Často krát sa pýtame: „Aký je zmysel môjho života? Prečo sa mi stále opakujú tie isté situácie? Prečo stále dokola stretávam podobných ľudí? Kto som? A prečo som tu? Aké je moje poslanie?“ Každý má možnosť spoznať, prečo sa správa tak, ako sa správa a prečo sa cíti tak, ako sa cíti.

Mojím „poslaním“, úlohou ako terapeuta, je vás sprevádzať na ceste objasnenia a odhalenia neduhov, tak aby ste kráčali po tejto ceste poznania s úsmevom, s láskou a pochopením.

Našou spoločnou úlohou je pochopenie. Na základe pochopenia príde k uzdraveniu tela, mysle, ducha a medziľudských vzťahov.

Absolvovala som následovné výcviky a kurzy:

  • Akreditovaný kurz regresnej hypnoterapie (Mgr. Andrea Bellayová)
  • Kurz regresnej autohypnózy (Mgr. Andrea Bellayová)
  • Kurz Reiki I., II. (Mgr. Andrea Bellayová)
  • Akreditovaný kurz celostnej hypnoterapie (Mgr. Andrea Bellayová)

Kontaktné údaje:

Ing. Daniela Töröková, Čajkovského 51, 919 08 Trnava
Tel.: 00421 902 543 936

E-mail: dandolinka@gmail.com