Ing. Jana Compeľová

hypnoterapeutka

Aj keď som najvyššie vzdelanie získala na Technickej univerzite v Košiciach, zaujíma ma širšie pochopenie ľudskej psyché. Všimala som si, ako si ľudia svojimi úsudkami a pohľadmi vytvárajú vlastné scenáre života a ako sa rôznymi pristupmi dajú tieto pohľady ovplyvňovať. Môj vlastný život mi vytvára podmienky na neustále štúdium.

Absolvovala som následovné výcviky a kurzy:

  • Snoezelen v teórii a praxi – základné pochopenie moderného interaktívneho multizmyslového konceptu (Mgr. Petr Kudělka, r. 2015)
  • Hirudoterapia (Radko Legát, r. 2017)
  • Kurz celostnej autohypnózy (Mgr. Andrea Bellayová, r. 2018)
  • Aromaterapia v domácnosti (Terra Mia, r. 2018)
  • Akreditovaný kurz regresnej hypnoterapie (Mgr. Andrea Bellayová, r. 2019)
  • Reiki a duchovné liečenie 1. a 2. stupeň (Mgr. Andrea Bellayová, r. 2019)
  • Akreditovaný kurz celostnej hypnoterapie (Mgr. Andrea Bellayová, r. 2020)

V roku 2020 som ukončila aj štúdium na Strednej zdravotnej škole v Levoči, odbor masér.

Mám v pláne neustále rozširovať svoje vedomosti učením a praxou a s ich pomocou vytvárať lepší svet pre nás všetkých.

Kontaktné údaje:

Ing. Jana Compeľová, Štefánikovo námestie 4, 05201 Spišská Nová Ves
Tel.: 00421 907 123 975
Website: https://www.facebook.com/JanaCompelovaAura