Ing. Lucia Tekulová

Ing. Lucia Tekulová

hypnoterapeutka

Pri svojom vysokoškolskom štúdiu na pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity som mala možnosť hlbšie sa zoznámiť so štúdiom psychológie. Absolvovala som z nej následne dve štátne skúšky. Vo vysokoškolskom štúdiu som pokračovala na Materálovotechnologickej fakulte v Trnave. V roku 2015 som sa osobne zoznámila s hypnoterapiou a presvedčila som sa o sile hypnózy, ktorá dokáže uskutočňovať zmeny v hlbších úrovniach ľudskej bytosti. Na základe vlastných hlbokých osobných skúseností som postupne dospela k túžbe sprostredkovať pomoc a podporu formou hypnoterapie ďalším. Vo svojej praxi využívam všetky skúsenosti získané samoštúdiom ako aj absolvovanými výcvikmi. Verím, že každý človek má v sebe všetky nevyhnutné zdroje a prostriedky na uskutočnenie zmien vo svojom vnútri ako aj vo svojom živote v súlade so svojim želaniami a túžbami.

Absolvovala som následovné výcviky a kurzy:

  • Kurz celostnej autohypnózy (Mgr. Andrea Bellayová)
  • Akreditovaný kurz celostnej hypnoterapie (Mgr. Andrea Bellayová)

Kontaktné údaje:

Ing. Lucia Tekulová
E-mail: luciat068@gmail.com