Ing. Rudo Autner, MBA

regresný hypnoterapeut

Život nie je utrpením. Život je dobrodružstvo, ktoré však od nás niekedy žiada viac úsilia, než sme pripravení – v danej chvíli – priniesť. Človek má žiť svoj život zodpovedne a radostne. Áno, máme žiť aj radostne. Ale kde hľadať radosť, keď sme v situácii, ako keby sa nám rúcal celý svet? Čo robiť, keď telo bolí, myseľ prepadá smútkom alebo strachu, keď nezvládame svoje zlozvyky alebo keď sa vzťahy okolo nás neustále iba komplikujú? Možno to všetko navyše musíš znášať sám, lebo sa hanbíš alebo bojíš priznať niekomu blízkemu čo ťa trápi. Možno si už aj požiadal niekoho o pomoc, ale ti už nepomáha počúvať reči o tom, že to s čím bojuješ je „diagnóza tejto doby a bojujú s ňou mnohí“. Možno si uvedomuješ, že pilulky ťa nerobia šťastnejším, dokonca ani neriešia problém. Poznáš ten vtip, ako Svätý Peter pozerá na človeka, ktorý s nesmiernou hrdosťou prichádza do neba s ťažkým balvanom na svojich pleciach? Sv. Peter sa usmeje a hovorí mu: „Človeče, veď ty si mal ten kameň iba preskočiť, nie vláčiť ho celý život až sem“. Áno, niekedy nevieme, ako tie naše prekážky/kamene na svojej ceste preskočiť a domnievame sa, že je našim údelom zmieriť sa s nimi a vláčiť si ich celý život so sebou, možno dokonca aj s vidinou odmeny po smrti. Takto to však nie je. Cieľom je pochopiť príčiny okolností svojho života a prekonať ich. Príď sa porozprávať. Všetky situácie majú riešenia. Mojou úlohou, úlohou tvojho terapeuta, je pomôcť ti nájsť cestu nápravy a sprevádzať ťa až do bodu, keď opäť dokážeš kráčať cestou svojho života – zodpovedne a radostne – sám. Možno pôjdeme cestou hypnózy alebo ti budú viac vyhovovať iné terapeutické nástroje. Ciest je veľa a ja verím, že všetky vedú do správneho cieľa.

Celý môj doterajší profesionálny život, ktorý – mimochodom – nikdy nemal nič spoločné s podporujúcimi povolaniami, ma pripravoval na to, aby som našiel v sebe odvahu vypočuť ten nástojčivý hlas, ktorý ma posielal pomáhať iným kráčať po ich vlastnej ceste. Všetko čo robím, robím s rešpektom ku každému človeku, ku každému stvoreniu a tiež k poznaným pravidlám Vesmíru. A navyše to robím všetko rád.

Absolvoval som následovné výcviky a kurzy:

  • Kurz regresnej hypnózy (Mgr. Andrea Bellayová)
  • Akreditovaný kurz regresnej hypnoterapie (Mgr. Andrea Bellayová)

Kontaktné údaje:

Ing. Rudo Autner, MBA., A.Kmeťa 371, 962 71 Dudince
Tel.: 00421 0918 904 904 (poslite sms)

E-mail: autner.rudo@gmail.com
Website: www.zmyselzivota.info