Ioan Mihalet

terapeut a regresný hypnoterapeut

Osobnému rozvoju sa venujem už niekoľko rokov, prešiel som rôznymi metódami a systémami ako napr. Silvova metóda. Disponujem širokými znalosťami o fungovaní ľudskej mysle. Mojim úmyslom a poslaním je poskytnúť pomoc každému, kto o ňu požiada. Verím, že každý človek je svoj vlastný guru a preto mojim cieľom je dať mu praktické znalosti a nástroje, aby objavil v sebe samom riešenia na svoje problémy.

V roku 2020 ukončím Akreditovaný kurz celostnej hypnoterapie.

Absolvoval som následovné výcviky a kurzy:

  • Akreditovaný kurz regresnej hypnoterapie (Mgr. Andrea Bellayová)
  • Kurz regresnej autohypnózy (Mgr. Andrea Bellayová)
  • Kurz Reiki I., II. (Mgr. Andrea Bellayová)

Kontaktné údaje:

Ioan Mihalet, Čajkovského 51, 919 08 Trnava
Tel.: 00421 902 543 936

E-mail: johny.jona@gmail.com