Katarína Jurdíková

hypnoterapeutka

Vo svojej terapeutickej praxi sa venujem ľuďom, ktorí potrebujú podporiť v ťažkej životnej situácii. Sama som si prešla rôznymi životnými skúškami. Pochybnosti a otázky nás vedú k zamysleniu a následne k rozhodnutiu niečo v našom živote zmeniť. Niekedy sa však neistota, obavy a strach rozmôžu natoľko, že nás zastavia, paralyzujú a my nie sme schopní sa pohnúť z miesta. Premieľame si v hlave scenáre, reagujeme na situácie, kde sme chceli, mohli či nemohli reagovať inak. Niekedy zostávame v takomto stave deň, týždeň, mesiace, a ani roky nie sú výnimkou. Celostná hypnoterapia je nástroj, ktorý vám pomôže pozrieť sa na situácie, vzťahy a vaše reakcie z hlbšieho hľadiska. Myseľ sa niekedy zacyklí, ale srdce, naša duša, vie, cíti, čo je pre ňu najlepšie. Môže vám pomôcť rozmotať aj zamotané príbehy, nájsť odpovede na otázky a podporiť vás na vašej životnej ceste nech si vyberiete akýkoľvek smer.

Vo svojom prístupe k ľuďom si hlboko cením čestnosť a odvahu vykročiť, pretože cesta je cieľ.
Môžem vás sprevádzať na Vašej ceste, podporiť Vaše dobré úmysly a činy so zámerom, ktorý je v súlade s Vašim najhlbším Ja, s Vašou dušou. Ak mi to dovolíte, počas terapie Vám poskytnem bezpečie a rešpekt, bez súdenia a manipulácie.

Absolvovala som následovné výcviky a kurzy:

  • Akreditovaný kurz celostnej hypnoterapie (Mgr. Andrea Oklešteková – Bellayová)
  • Clinically addressing narcissistic abuse: Bearing witness and paradigm shift (Dr. Ramani Durvasula)
  • Rešpektovať a byť rešpektovaný (Mgr. Ivan Vyskočil a Mgr. Katarína Martišová)

Kontaktné údaje:

Katarína Jurdíková, Nábrežná 2969, 017 01 Považská Bystrica
Tel.: 00421 948 978 332

E-mail: katarina.jurdikova@gmail.com