Marta Wallace

hypnoterapeutka a praktikantka Rýchlej Transformačnej Terapie

Počas štúdia sociológie som prišla do styku s psychoanalýzou a uvedomila som si nesmierny význam a vplyv rodičovstva na duševný vývoj dieťaťa. Problémy, ktoré ľudia riešia v dospelosti, majú často pôvod v detstve, v tom ako sme situáciu vnímali a či sme cítili že sme emocionálne podporení. Hypnoterapiu som začala praktizovať pred pár rokmi a ponúkam klientom dve možnosti: klinickú hypnoterapiu na zvládanie stresu a uvoľnenie a RTT- Rýchlu Transformačnú Terapiu (Rapid Transformational Therapy). S mojou pomocou si klienti vedia vytvoriť a osvojiť nové, prospešnejšie myšlienkové pochody a osvojiť zdravšie spôsoby myslenia, cítenia a správania, ktoré im umožnia vnímať svet z pozície pozitivity, sebalásky a spokojnosti.

Poskytujem online terapiu.

Absolvovala som následovné výcviky a kurzy:

  • Klinická Hypnoterapia- základný stupeň (LCCH – Londýnska Vysoká Škola Klinickej Hypnoterapie, UK)
  • Rýchla Transformačná Terapia s certifikátmi v hypnoterapii a v RTT (Rapid Transformational Therapy) (RTT School, UK)

Kontaktné údaje:

Marta Wallace
Tel.: +65 82 997 423

E-mail: marta.wallace@mk-ht.com
Website: https://www.mk-ht.com/