BA, PGCE. Marta Wallace, PDCH, MBSCH

registrovaná klinická hypnoterapeutka

Klientom ponúkam klinickú hypnoterapiu zameranú na zosúladenie vedomého a podvedomého myslenia, na zosúladenie mysle a tela. Keď je vedomie a podvedomie v súlade máme pocit rovnováhy, spokojnosti a pokoja aj napriek nežiadúcim a nečakaným životným situáciám. Keď vychádzame z pocitu rovnováhy neoponujeme tomu, čo nás postretlo, ale prijmeme to, čo zmeniť nemôžeme a zmeníme to, čo je potrebné zmeniť.

Zmena, aj keď vedome chcená, často nie je možná kvôli zvykom, návykom a programom, ktoré sa zakorenili v našej bytosti. Klientom asistujem pri procese zmeny, som ich sprievodcom na ceste, ktorú si oni zvolia a ktorá je pre nich vhodná.

Kombináciou hypnózy, hypnodrámy, prvkov CBT a NLP, regresu, psychodynamického prístupu a pomocou zvyšovania energetickej frekvencie si klienti vedia osvojiť myšlienkové procesy, emocionálne vzorce a vzorce správania, ktoré im umožnia žiť plnohodnotnejší život. Taký, aký si zaslúžia.

Pomôžem Vám odhaliť vaše vnútorné zdroje.

Ponúkam online sedenia.

Absolvovala som následovné výcviky a kurzy:

  • Kurz – Klinickej hypnoterapie,  titul PDCH  (Practitioner Diploma in Clinical Hypnotherapy) Diplomovaná praktikantka klinickej hypnoterapie, LCCH-Londýnska Vysoká Škola Klinickej Hypnózy – ázijská pobočka v Malajzii
  • Krátky kurz – Psychológia ľudskej energie
  • Krátky kurz – Vnútorne dieťa
  • Krátky kurz – Hypnóza a psychosomatická medicína
  • Kurz – Rapídnej transformačnej terapie RTT – Certifikovaná hypnoterapeutka  a certifikovaná praktikantka rapídnej transformačnej terapie, RTT  – Škola UK
  • Kurz – Reiki I. a II. stupeň
  • Krátky kurz – Joga pre deti a pre rodiny,  Rainbow Yoga

Kontaktné údaje:

Marta Wallace

Tel.: +6582997423

Email: marta.wallace@mk-ht.com

Website: www.mk-ht.com