Mgr. Andrea Kizmanová

Mgr. Andrea Kizmanová

hypnoterapeutka

Svoj profesný život som zasvätila práci v pomáhajúcich profesiách. Vyše 18 rokov v nemocnici a neskôr v súkromnej sfére. Pri svojej práci som sa často stretávala s beznádejou, ktorá mala za následok zhoršené zdravie či psychické problémy. Avšak za množstvom týchto problémov sa skrývajú dlhodobo potláčané emócie, neriešené a nahromadené vnútorné problémy rôzneho charakteru, či traumy. Stále viac a viac som si kládla otázky ako funguje ľudská duša, myseľ a telo. V priebehu rokov som prešla množstvom seminárov, kurzov zameraných na vzťahy medzi telom a dušou, prácu s mysľou a diagnosticko-terapeutické metódy. V hypnoterapii vidím obrovský potenciál a cestu ako úspešne prejsť krízami či zdanlivo neriešiteľnými situáciami.

Absolvovala som následovné výcviky a kurzy:

  • Akreditovaný kurz celostnej hypnoterapie (Mgr. Andrea Bellayová)
  • Kurz hypnózy a autohypnózy ( PhDr. Jiří Zíka)
  • Kurz regresnej hypnózy (Mgr. Andrea Bellayová)
  • Alternatívna a komplementárna medicína

Kontaktné údaje:
Mgr. Andrea Kizmanová
Rosná 16, 040 01 Košice
Tel.: 00421 911 588 883
E-mail: info@hbaclinic.sk
Website: www.hbaclinic.sk