Mgr. Andrea Bellayová

Mgr. Andrea Oklešteková

zakladateľka a predsedkyňa Komory celostnej hypnoterapie,
hypnoterapeutka a lektorka

Vyštudovala som učiteľstvo na FF UPJŠ v Prešove a postupne som sa oboznamovala s rôznymi psychoterapeutickými technikami, prácou s  podvedomím, regresnou terapiou, ako i s liečením energiou. Vo svojej praxi poskytujem poradenstvo a terapie v oblasti psychických a psychosomatických problémov ako aj medziľudských vzťahov. Pomáham svojim klientom odhaliť bloky a programy v ich podvedomí a vytvoriť nové zdravšie postoje a návyky, čím sa výrazne mení kvalita ich života. Zároveň som vytvorila a vediem kurzy určené pre širokú i odbornú verejnosť. Som veriaca, aj keď sa nehlásim k žiadnemu konkrétnemu náboženstvu. Verím, že všetky odpovede na naše otázky, ako aj všetko čo potrebujeme k liečeniu a uzdraveniu je uložené v našom vnútri.

Absolvovala som následovné výcviky a kurzy:

  • Kurz klinickej hypnózy v Kroměříži (Doc. PhDr. Stanislav Kratochvíl, Csc.)
  • Kurz regresnej hypnoterapie, titul DPLT (Diploma in Past Life Therapy), diplomovaný regresný hypnoterapeut (Britská Asociácia Regresnej Hypnoterapie)
  • Kurzy SRT a SPR terapie (Ing. Kamila Kvasnicová)
  • Psychoterapeutický výcvik Remedium I. v Čechách
  • Terapeutický kurz STAR basic v rámci Inštitútu V. Satirovej

Kontaktné údaje:

Mgr. Andrea Oklešteková,
– Štefánikova 5, 917 01 Trnava
– Štefánikova 5, 909 01 Skalica

Tel.: 00421 911 765 589

E-mail: info@hypnoterapia.sk
Website: www.hypnoterapia.sk