Mgr. Andrej Remšík

sociálny pracovník, supervízor a regresný hypnoterapeut

Z hľadiska sociálno – psychologického poradenstva poskytujem už niekoľko rokov sociálnu diagnostiku detí a mládeže, ako aj celej rodiny, pričom vykonávam aj asistencie v spolupráci s kriminálnou políciou v Bratislave pri riešení maloletých detí v rámci sociálnej patológie v teréne a poskytujem podporu a pomoc pri riešení ich životných situácií a zastupovanie na súde. Poskytujem tiež špecializované sociálne poradenstvo, supervíziu a vykonávam školenia na rôzne psychologické ako aj sociálno – preventívne témy a oblasti sociálno – psychologickej prevencie.
Z hľadiska terapeutického vykonávam prostredníctvom techník ako sú rodinné konštelácie, figurkové konštelácie, terapeutický rozhovor – interview, hranie rolí, regresnej hypnoterapie a štandardnej sociálno – psychologickej diagnostiky terapie a poradenstvo pre deti a dospelých.

V roku 2020 ukončím 5 ročný výcvik v psychodynamickom smere ako certifikovaný psychoterapeut.

Absolvoval som následovné výcviky a kurzy:

 • Reiki Grad 1, 2 (Reiki Association International)
 • ADT 1, 2 (Reiki Association International)
 • Kurz regresnej autohypnózy (Mgr. Andrea Bellayová)
 • Supervízia (Inštitút ďalšieho vzdelávania)
 • Figurkové konštelácie (Poradenstvo Milara)
 • Stimulačný program (Vzdelávací instituce DVPP)
 • DPŠ (Inštitút ďalšieho vzdelávania)
 • Špeciálne sociálne poradenstvo (Inštitút ďalšieho vzdelávania)
 • Luscherov test farieb (Artea)
 • Test ruky (Artea)
 • Sociálna diagnostika (Návrat – ESF)
 • Akreditovaný kurz regresnej hypnoterapie (Mgr. Andrea Bellayová)

Kontaktné údaje:

Mgr. Andrej Remšik, Pavla Horova 22, 841 08 Bratislava
Tel.: 00421 948 112 155

E-mail: andrejremsik@gmail.com