Mgr. Jana Rozborilová

Mgr. Jana Rozborilová

psychologička a hypnoterapeutka

Celý svoj život pracujem v oblasti služieb. Práca s ľuďmi je pre mňa veľkou výzvou. Je krásna no zároveň náročná. Vždy som sa zaujímala hlbšie o to, ako sa správame, ako cítime ako konáme či myslíme. Chcela som tomu porozumieť a preto som sa rozhodla pre štúdium psychológie, ktorú som vyštudovala na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Už počas štúdia som sa zaujímala o hypnózu. Tá má svojimi možnosťami nadchla a preto som sa aj po ukončení štúdia ďalej vzdelávala v tejto účinnej terapeuticke metóde.

Nájdete ma v Medicínskom centre Lineal v Košiciach, ktorého som majiteľkou.

Absolvovala som následovné výcviky a kurzy:

  • Výcvik v relaxačno – symbolickej psychoterapii
    (PhDr. Zuzana Novosadová, PhDr. Katarína Hadasová)
  • Kurz hypnózy pre začiatočníkoch (PhDr. Jíři Zika)
  • Kurz hypnózy pre pokročilých (PhDr. Jíři Zika )
  • Kurz regresnej hypnózy (PhDr. Renáta Ráchelová)

Akreditovaný kurz celostnej hypnoterapie (Mgr. Andrea Bellayová)

(Momentálne absolvujem komplexný 4-ročný psychoterapeutický výcvik v systemickom prístupe)

Kontaktné údaje:

Mgr. Jana Rozborilová, Puškinova ul. 2 – 4 /1. posch./, 040 01 Košice

Tel.:          +421 948 044 658
E-mail:     rozborilova@lineal.sk
Website:  www.jankarozborilova.sk