Mgr. Kristína Vincúrová

psychologička, hypnoterapeutka

Psychologickú pomoc ľuďom vnímam ako svoje životné poslanie. Počas života som často stretávala psychicky zranených ľudí a ja som mala potrebu byť ich oporou. Lebo už len samotné vyrozprávanie a vypočutie lieči. Výber školy bol preto jednoznačný, vyštudovala som psychológiu a absolvovala prax na psychologických a psychiatrických oddeleniach. Do sveta hypnózy som sa ponorila v 17. rokoch, kedy som mala zdravotné problémy. Dnes som za túto životnú etapu, ktorú nazývam „návrat k sebe“, vďačná. Hypnoterapiou som sa vyliečila zo zdravotných ťažkostí a predišla tak plánovanej operácií. Hypnoterapiou sa mi neobnovilo iba fyzické zdravie, terapia vo mne prebudila sebalásku a skutočnú radosť zo života. Zas a znova sa mi potvrdilo, ako sú telo, duša a myseľ dokonalo prepojené.

V mojej práci s klientom využívam vedomosti a zručnosti získané zo psychologickej a hypnoterapeutickej praxi. V terapeutickom vzťahu pristupujem ku klientovi na základe humanistického prístupu podľa Rogersa PCA, t.j. byť akceptujúcim, empatickým a kongruentným terapeutom, ktorý vstupuje do sveta iného človeka bez predsudkov a hodnotení. Zameriavam sa na celostnú anamnézu klienta a využívam rôzne psychodiagnostické metódy akými sú napr. Baum test, Test kresba postavy a Test na zistenie miery hypnability a sugestability. Na základe psychodiagnostiky využívam relaxačno – sugestívnu, konverzačnú a regresnú hypnoterapiu. Verím, že každý človek má v sebe jedinečný zdroj poznania a uvedomenia si príčiny svojho psychického/fyzického stavu. Terapeut je len sprievodcom klienta na ceste k vyzdraveniu a to na vedomej i podvedomej úrovni.

Absolvovala som následovné výcviky a kurzy:

  • Bakalárske štúdium, odbor psychológia (Paneurópska vysoká škola, Bratislava)
  • Magisterské štúdium, odbor psychológia (Paneurópska vysoká škola, Bratislava)
  • Kurz regresnej autohypnózy (Mgr. Andrea Bellayová)
  • Silva mind control I., II. (Katarína Lukacsová)
  • Kurz hypnopôrodu Slovakia – kurz predpôrodnej prípravy (Ing. Barbora Pribylincová)
  • Akreditovaný kurz celostnej hypnoterapie (Mgr. Andrea Bellayová)

V rámci vysokoškolského štúdia som nadobudla psychologické výcviky:

  • Sociálno-psychologický výcvik I. a II. (PhDr. Zlatica Bartíková)
  • Sociálno-psychologický výcvik (PhDr. Dušan Fabián, PhD.)
  • Psychologické programy v organizácii – koučing (Mgr. Janso)

Publikovaný psychologický výskum:

  • Kinčeková, K., & Greškovičová, K. (2018). Láska v heterosexuálnych vzťahoch u mladých žien . In L. Sabová (ed.), PSYCHOLOGICA XLVIII (s. 30 -37). Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra psychológie.

Kontaktné údaje:

Mgr. Kristína Vincúrová, Topoľčany
Tel.: 00421 948 796 600

E-mail: vnutorneprebudenie@gmail.com
Website: https://www.kristinavincurova.sk