Vzťahové problémy

Vzťahy, v ktorých v živote fungujeme, určujú podstatne kvalitu nášho života ako aj naše psychické zdravie. Zároveň nám vzťahy poskytujú zrkadlo, prostredníctvom ktorého môžeme lepšie pochopiť samých seba a zároveň nás často nútia niečo v sebe zmeniť. Aj keď máme tendenciu očakávať, že sa zmenia tí druhí podľa našich potrieb a predstáv, pravdou zostáva, že sme jediní, ktorých vlastníme a ktorých môžeme meniť.

Vzťahy rodičov a detí vytvárajú základný priestor, v ktorom deti získavajú vlastnú optiku, cez ktorú vnímajú seba i svet. Pri výchove veľa krát opakujeme chyby našich rodičov. Prenášame na svoje deti strachy aj svoje nesplnené sny.

Intímne vzťahy sú v súčasnosti veľmi komplikované a bolestivé. Ľudia sa ženú z jedného vzťahu do druhého bez toho, aby poznali samých seba. Neustále opakujeme tie isté chyby a priťahujeme podobný typ partnerov.

Ďalším okruhom ľudí, ktorí nás výrazne ovplyvňujú sú naši spolupracovníci a nadriadení. Aj tieto vzťahy sa môžu stať zdrojom neustáleho stresu a vnútorného napätia.

V priebehu celostnej hypnoterapie má klient možnosť porozumieť svojim pocitom a programom, ktoré ovplyvňujú jeho vzťahy s okolím, či už v oblasti partnerských alebo pracovných vzťahov. Ak chceme uskutočniť hlbšie zmeny vo svojom vnútri, je nevyhnutné uvoľniť potlačené emócie. Sú to práve nespracované spomienky a traumy, ktoré nám bránia vytvárať rovnocenné vzťahy. Často sa k hlboko potlačeným spomienkam nedokážeme vedome prepracovať a práve hypnoterapia nám pomáha dostať sa k bolestivým a potlačeným spomienkam a emóciám.

Najčastejšie problémy v oblasti vzťahov, s ktorými prichádzajú ľudia na hypnoterapiu:

  • Bolestivý rozchod alebo rozvod, s ktorým sa nedokážu sami vyrovnať
  • Manželské alebo partnerské problémy, ktoré sa prejavujú najčastejšie v narušenej komunikácii alebo v ich intímnom živote
  • Opakované nefunkčné vzorce vo vzťahoch, na základe ktorých vstupujú do podobných bolestivých a nerovnocenných vzťahov
  • Problematické pracovné vzťahy, problémy s autoritami
  • Narušené vzťahy rodičov s deťmi, najmä v období dospievania
  • Obete manipulácie a spoluzávislosti