Pomôžeme vám...

...zahojiť vnútorné zranenia

Pomôžeme vám...

...oslobodiť sa od závislosti

Pomôžeme vám...

...uskutočniť vaše sny

Vitajte na stránke

Komory celostnej hypnoterapie

Komora celostnej hypnoterapie vznikla s cieľom poskytnúť vysoko kvalifikovanú podporu všetkým hypnoterapeutom, ktorí pristupujú k svojim klientom celostne a zároveň rešpektujú ich jedinečnosť.
Združuje hypnoterapeutov, ktorí svojim profilom zodpovedajú profesným, etickým a ľudským požiadavkam Komory v oblasti strednej Európy.
Komora zodpovedá za svojich členov, podporuje ich a ručí za ich terapeutickú prax. Tým poskytuje všetkým, ktorí hľadajú hypnoterapeutickú pomoc, možnosť nájsť vhodného kvalifkovaného terapeuta.

Ako sa stať členom

Ste kvalifikovaným hypnoterapeutom a hľadáte podporu na svojej profesionálnej ceste? Zaujímate sa o hypnoterapiu a chceli by ste sa stať profesionálnym hypnoterapeutom?

Ako nájsť hypnoterapeuta

Komora združuje hypnoterapeutov, ktorí svojou osobnosťou a prístupom ku klientovi a hypnóze zodpovedajú najvyším terapeutickým a etickým štandardom.

Akadémia hypnoterapie

Komora organizuje pravidelné kurzy a supervízne semináre pre svojich členov, ako aj pre všetkých záujemcov o techniky autohypnózy a celostnú hypnoterapiu.